RODO


Inspektor Ochrony Danych Osobowych-Janusz Gałus

email: iod.oswiataursus@dbfoursus.waw.pl

Szanowni rodzice w związku z wejściem nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzaniem danych osobowych (RODO) umieszczamy na stronie aktualne druki oświadczeń do odbioru dzieci i treść oświadczenia osoby upoważnionej do odbierania dziecka z placówki. 

Przy składaniu oświadczenia prosimy także o złożenie treści oświadczenia osoby upoważnionej.

[pobierz] 0.9 MB dokumentacja-rodo
[pobierz] 0.1 MB upowaznienia-do-odbioru-dziecka-_2018_zgoda-warstw
[pobierz] 0.1 MB zgoda-_informacja-_kompletna-2018