Plan dnia


Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową

 

06:30-08:00   Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci; dyżur

                              w grupach.

08:00-08:20   Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów

                              dzieci, ćwiczenia poranne.

08:20-09:00   Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie.

09:00-09:10    Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań.

09:10-09:40    Zajęcia poznawczo-wychowawcze: cykliczne zajęcia wynikające z planu pracy.

09:40-10:45    Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań.

10:45-11:45      Zabawy w ogrodzie

11:45-12:30      Czymnności przygotowujące do spożycia obiadu i obiad.

12:30-14:30     Odpoczynek, relaksacja (słuchanie muzyki, bajek).

14:30-15:00     Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.

15:00-18:00     Swobodne zabawy w sali bądź w ogrodzie, dyżur w grupach.